.

 

 

Участь у міжнародному проекті з відновлення України – Ukraine Business Compact 2023

 

В червні 2023 року АТ «Газтранзит» долучилося до міжнародної угоди про довгострокове стале економічне відновлення України - Ukraine Business Compact 2023.

 

Метою Ukraine Business Compact 2023 є об’єднання підприємств, урядових органів та громадськості багатьох країн світу для відбудови української економіки, соціально-правової сфери та інших напрямків.

 

Ukraine Business Compact 2023 презентовано 21-22 червня 2023 року в Лондоні в рамках Ukraine Recovery Conference (URC 2023) – міжнародної конференції з питань мобілізації міжнародної підтримки для економічної та соціальної стабілізації України та подальшого процесу відновлення від наслідків війни. На URC 2023 АТ «Газтранзит» презентувало один з перспективних енергетичних проектів, що пов'язаний з використанням поновлювальних джерел енергії.

 

АТ «Газтранзит» розділяє основні принципи, закладені в Ukraine Business Compact 2023, оскільки не може залишатися осторонь підтримки та економічної відбудови України та безпосередньо зацікавлене у розвитку, економічному зростанні та процвітанні нашої держави.

 

 


 

Participation in the international project on Ukraine’s recovery – Ukraine Business Compact 2023

 

In June 2023, JSC Gastransit joined the international statement on Ukraine's long-term sustainable economic recovery - Ukraine Business Compact 2023.

 

The goal of Ukraine Business Compact 2023 is to unite companies, governments, and the public of many countries of the world to rebuild the Ukrainian economy, social and legal sphere and other areas.

 

Ukraine Business Compact 2023 was presented on June 21-22, 2023 in London as a part of the Ukraine Recovery Conference (URC 2023), an international conference on mobilizing international support for Ukraine's economic and social stabilization and further recovery from the consequences of the war. At the URC 2023, JSC Gastransit presented one of the promising energy projects connected with the renewable energy sources. 

 

JSC Gastransit supports the basic principles laid down in Ukraine Business Compact 2023, as the company cannot stand aside from the support and economic reconstruction of Ukraine and is directly interested in development, economic growth and prosperity of our state.

© 2023 gastransit.com.ua