.

 

Інформація про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на позачергових Загальних зборах акціонерів, скликаних на 04.12.2020 року

 

Реєстраційною комісією позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Газтранзит», скликаних на 04.12.2020 року, на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «Газтранзит», а саме на 10 год. 00 хв. 04.12.2020 року зареєстровано для участі у позачергових Загальних зборах одного представника акціонера, який є власником 40,217390% голосуючих акцій (голосів) АТ «Газтранзит».

 

Відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку і умов визначення кворуму загальних зборів, та враховуючи реєстрацію представника акціонера, який є власником 40,217390% голосуючих акцій, Реєстраційна комісія встановила, що кворум для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Газтранзит» 04.12.2020 року не досягнутий.

 

 Таким чином, позачергові Загальні збори акціонерів АТ «Газтранзит», скликані на 04.12.2020 року, не відбулись.

© 2023 gastransit.com.ua