.

 

Інформація про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на річних Загальних зборах акціонерів, скликаних на 29.05.2020 року

 

Реєстраційною комісією річних Загальних зборів акціонерів АТ «Газтранзит», скликаних на 29.05.2020 року, на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів АТ «Газтранзит», а саме на 10 год. 00 хв. 29.05.2020 року зареєстровано для участі у річних Загальних зборах одного представника акціонера, який є власником 40,217390% голосуючих акцій (голосів) АТ «Газтранзит».

 

Відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку і умов визначення кворуму загальних зборів, та враховуючи реєстрацію представника акціонера, який є власником 40,217390% голосуючих акцій, Реєстраційна комісія встановила, що кворум для проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Газтранзит» 29.05.2020 року не досягнутий.

 

 Таким чином, річні Загальні збори акціонерів АТ «Газтранзит», скликані на 29.05.2020 року, не відбулись.

© 2023 gastransit.com.ua